Kurdish

 teknîkar dîdenî bke lejêr nawnîsaneke”nîstman”

banghêstêk ta besdarî bkat le pêsangayekeî proje u pîsandan le galerye arke galerî bahamln.

 

leyewe temasa dekat bo?

îme temasa dekeîn bo penaber u haûsatî u geîstnî nwê le sareke îan qerax sar (hameln / pîrmont) , bo ewane arezû krdn tayêk teknîkî der bbsêt îan fêr bbe ew.

 

babeteke çye u bîrokeyekeî Li proje?                                                                                              

bîrokeyeke bo kobûnewe u dat dat benaw huner.
u boye ew çwar wêrksop debêt le kotayîî hefteyeke.
le emane sîmînar, besdar pêkewe kar bken leser bsawkraweyekeî mas.
î sarezayî begstî îme kar bkeîn leser nwandneke, ke pêskesbkrêt le heînye dahatûeke bo gstî.

 

sêweyekeî pîsandan çye u degrêtewe çî?

lem pêskes krdn hemû stêksîawe.
u korsî guncawî bîroke pês-dîarî bke.
karameîyekeî besdareke grng nye.
sos sos nabbînn îan semendefer îan fêr bbe, besam sasteqînen u sûdawî lexowe.
hosekeî pêsangan heman herwek hosî pêsanga ke tîaîda ektereke decvn u bîner (gstî) .
bîner detwann herweha debêt nwêner.
nmûne: le yekemcar nîsandanekeî babet hesîan bjard lelayen besdar u usatîan nwênerayetî deken leyêk sêk u swênî sîaw bo dezû pêwe dekateke u nwêner pêskes bkrn.

 

katêk berwarekeî seretaî kar u sîmînar pêskesdeken?

qonxa 1:
besdar dezû pêwe dekat dedoznewe ke mas nwênerayetî deken bo ewan u ewan heînye dahatûeke pêskes deken le pêsangayeke
heînî: [1/08/2016], leyewe 18e heta 21 pî îm
rojî semme: [1/09/2016], leyewe 13e heta 18 pî îm
yeksemme: [1/10/2016], leyewe 13e heta 18 pî îm
heînî: [1/15/2016], kobûneweyeke le 18e u sereta nîsan bde le 20 pî îm

qonax 2:
em qonaxe ta cûleyeke nwandn bêt.
herêk sema, cûle u seftarî herêk mn hebûm nîstmanêks
rojî semme: [1/16/2016], leyewe 13e heta 18 pî îm
yeksemme: {1/17/2016], leyewe 13e heta 18 pî îm
heînî: [1/22/2016], kobûneweyeke le 18e u sereta nîsan bde le 20 pî îm

qonax 3:
îme temasa dekeîn le em qonaxeî dengeke u nîstman man.
dengeke bîr bkewewe u goranî, goranî bsêe, u îme tenha îarî dekeîn u mewdayêkî zîndû wa dîar debêt
rojî semme: [1/23/2016], leyewe 13e heta 18 pî îm
yeksemme: [1/24/2016], leyewe 13e heta 18 pî îm
heînî: [1/29/2016], kobûneweyeke le 18 ‘ sereta nîsan bde le 20 pî îm

qonax 4:
xosewîstî bo nwê u kon debêt tê bpesêt benaw gedeyeke, îme çêjekeî mas sernc dedeîn.
rojî semme: [1/30/2016], leyewe 13e heta 18 pî îm
yeksemme: [1/31/2016], leyewe 13e heta 18 pî îm
heînî: [2/5/2016], kobûnewe le 18 u sereta nîsan bde le 20 pî îm

 

ke detwanêt amade bb?

hawsêan u zanîn bexêr bêne, u bexêr bhêne hemû ewane arezûmend le sarekeî hameln u dewruber.

 

eweî ke ew herweha bgrêtewe?

wêrksopeke tomar bkrn benaw wêne u tomarî vîdîo.
pîsandan bkat ewan osbwa gewre bbêt. asttîa hemû besdar, eger ewan bwên, ta besdarî bken le vîdîoyeke
u tomarî dîke.
le kotayîî nwandneke gftugo debêt u dîmane.
îme herweha wêbsaîtêk debîn ta sûdaw bsaw bkatewe u encam leges hemû partî arezûmend.

 

bo kwê bgr em çasakye?

hemû wêrksop u pêskes krdn debn le hosekeî pêsanga
arke e.v. kastanyenwall 12 hameln) )

 

eweî ke wêrksopeke sa dekat?

ew wêrksopî hunermendeke sa bkat (bîrgîtta martn)
u goranîbêj u sîs konyîlye hellbrüge) )
herdûk sasî drêjî sarezayî heyeî le kêsgeyekeî wêrksopî teknîkî u pêskes krdnî besêwebrdn.

 

u katêk ewan zmaneke sarezaîan nebû mn tê nagem?

elqe msahbh wergês debn.
eger mn nabtwanm amade nabbms
nexêr grft katêk to natwanît nabhêît le hemû kotayî hefte.
besam îme debêt bhênîn zîatr le nîwe rojeke îan berwar basîan krd leban.